கோவிலா? ஆலயமா

மு.குருவம்மாள்

கையறுநிலை

சு.அரங்கநாதன்

நீதிநூல்களும் இரட்சணிய யாத்திரிகமும்

சகோ.சிறியபுஷ்பம்

நாச்சியாரும் மன்மதனும்

ரெ.முத்துராஜன்

சங்க இலக்கியத்தில் குரவம்-மரப்பெயராய்வு

பா.ஆரோக்கியதாஸ்

இராஜநாயகத்தில் கம்பராமாயணச் செல்வாக்கு

உ. அலிபாவா

புரிசை துறைசாமி கண்ணப்ப தம்பிரானின் பரம்பரை கூத்து மன்றத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும்

க.இரமேஷ்

ஒரு மெஞ்ஞானியின் விஞ்ஞானம்

தா.க.அனுராதா

ஐரோப்பியர் செய்த தமிழ் இலக்கண நூ்கள் ஓர் அறிமுகம்

மு.வையாபுரி

தமிழ்க் கல்வியில் கணினி அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

ப.சு. மூவேந்தன்

வள்ளுவர் வகுத்த அறங்கள்

இரா. விஜயராணி

ஐங்குறுநூறு மருதத் திணைப்பாடல்களில் ஊர்கள்

சு. விஜயலட்சுமி

இலக்கிய வரலாற்றில் இஸ்லாமியச் சிறுகதைகள்

மி.சி.தியகராஜன்

நற்றிணையில் இல்லறம்

முனைவர் வ.கணபதிராமன்