சங்க இலக்கியங்களில் பெண்ணிய ஆளுமை

முனைவர் செ.கவிதா

பாரிவேட்டை

முனைவர் சி.முடியரசன்

ஜோ மல்லூரியின் படைப்புகளில் அகவாழ்வுச் சிந்தனைகள்

இ.வேதவள்ளி

தமிழில் ஒட்டிப்பிறந்த இரட்டைக் குழந்தைகள்

முனைவர் பா.சிவபாலன்

சங்க இலக்கியத்தில் மேற்குக்கரைத் துறைமுகப்பட்டினங்கள்

இரா.ரேவதி

சங்க இலககியங்களில் வறுமையும் பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வும்

முனைவர் ரெ.வனிதா

பழமுதிர்சோலை உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் வ.பழன்யா

நாட்டுப்புறவியலில் குழந்தை வளர்ச்சி நிலைப்பாடல்கள்

முனைவர் இரா.திலகம்

பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்களில் மரக்கலம்

முனைவர் கோ.அருள்மொழி

ஸ்ரீபதியின் சிறுகதைகளில் பின்நவீனத்துவகப் பகடியும் மாய யதார்த்தமும்

முனைவர் ப.அன்பரசி

ஒரு சிறு இசை புலப்படுத்தும் பாலியல் சிக்கல்கள்

முனைவர் பொ.வெங்கடேஸ்வரி

திலகவதிப் படைப்புகளில் பெண்கள் நிலை

முனைவர் சு.மணிமேகலை

தமிழ் அகராதிகளின் கருவும் அதன் வளர்ச்சிப் படிநிலைகளும்

இரா.சுகுமாரி ராஜம்

குறுந்தொகையில் உவமை

கோ.ராமநாதன்

நாட்டார் வழக்காறுகள்-ஓர் ஆய்வு

முனைவர் ச.ஆஜிராபானு

அகநானூற்றில் வரலாற்றுச் செய்திகள்

முனைவர் க.செல்வி

நாஞ்சில் ஆனந்தனின் இந்நிரசித் புதுக்கவிதை நாடகத்தில் இந்திரசித் பாத்திரப்படைப்பு

ம.ப.தமிழ்ச்செல்வி

பொருள் இலக்கணங்களின் வளர்ச்சியும் வகைப்பாடும்

முனைவர் க.உமாராணி

எட்டுத் தொகை காட்டும் தமிழர்களின் பண்பாடு

முனைவர் இரா.கலையரசி

மலையினப் பணியர் இனமக்களின் மருத்துவம்

பெ.இராமகிருஷ்ணன்

அப்துல் ரகுமான் கவிதைகளில் புரட்சி சிந்தனைகள்

கோ. சாந்தலட்சுமி

திருப்புகழில் இராமாயணக் கதைக் கூறுகள்

நா.கீதா

குறுந்தொகையில் இறைச்சி

ப.கீர்த்தனாதேவி

திருக்குறள் கூறும் அரசியல் அறம்

அ.பிரபாவதி

சங்க இலக்கியத்தில் ஓவியங்கள்

இரா.ஜெபஸ்ரீ

மூர்த்தி தலம் தீர்த்தம்

த.ஸ்ரீவேணி