கதைப்பாடல்களில் நிமித்தங்கள்

இரா.கண்ணன்

தாமரை செந்தூர் பாண்டியின் ‘அலைகள் ஓய்வதில்லை’ நாவல் உணர்த்தும் காதல்

இரா.பமிலா

எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா நிலையும் அதன் காரணங்களும்

முனைவர் எ.பச்சையப்பன்

வைணவ இலக்கியங்களில் ஆண்டாளின் பங்களிப்பு

முனைவர் கே.ஹேமலதா

“கவிதையாவது கழுதையாவது” – கவிதை மொழி

முனைவர் இரா.இளவரசு

திருக்குறள் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

ரா.சந்தியா

சங்க கால வராலற்றில் சேரன் செங்குட்டுவன்

சி.ராகவி

நற்றிணை வெளிப்படுத்தும் இரக்க சிந்தனை

ப.ரம்யா

சங்ககால மகளிர் கல்வி நிலை

ம.ரஞ்சிதா

சங்ககால பெண்களின் இல்லற சிந்தனை

ரா.ரசிகா