அறம் போற்றும் வள்ளுவம்

முனைவர் இரா.சுந்தரமூர்த்தி

தொல்காப்பியத்தில் பண்பாட்டுச் சுவடுகள்

முனைவர் க.செல்வராணி

அண்ணாவின் படைப்புகளில் பெண்ணிய மறுமலர்ச்சி

கோ.சுசீலா

தமிழ் இலக்கியங்களில் மனிதநேயம்

முனைவர் அ.பாக்கியமுத்து

புறநானூறு காட்டும் அறச்சிந்தனைகள்

முனைவர் ர.தமிழ்ச்செல்வி

தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்பும் அறச்சிந்தனைகள்

சே.சித்ரா

நாலடியாரில் அறச் சிந்தனைகள்

முனைவர் செ.யோகம்

கீதாரி நாவலில் அறச்சிந்தனைகள்

ஆ.ஆவுடையம்மாள்

புதுமைப்பித்தன் சிறுகதைகளில் அறச்சிந்தனைக் கருத்துகள்

ப.விசாலாட்சி

பாவலர் நாச்சியப்பன் கவிதைகளில் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் திருமதி ஜெ.காவோி

புறநானூற்றில் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் தே.மொ்லின் மினி

இலக்கியம் காட்டும் பொருள் அறம்

முனைவர் ம.வனத்தையன்

திருக்கோயில் வழிபாட்டில் செந்தமிழ்

முனைவர் த.நடேசன்