சங்க கால வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி.து.மாரியம்மாள்

கம்பன் படைத்த இராமன்

முனைவர் சி.முத்துமாலை

நன்னூல் எடுத்துரைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் திறன்

முனைவர் சு.முப்பிடாதி

பொன்மலர் நாவலில் மகளிர்

ந.இரகு

பதினெண் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும்

நா.சங்கீதா

குறள் காட்டும் அற வாழ்வியல்

சு.கி.நிஷாந்தி, நெறியாளர்-முனைவர் இரா.இராமகுமரர்

கி.ரா.வின் படைப்புகளில் வாழ்வியல்

முனைவர் பி.பகவதி

குறுந்தொகையும் ஃபிராய்டு உளவியலும்

முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள்

திருமந்திரம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் ந.பிரதீபா

வழிபாட்டு முறைகளில் சமூக ஒற்றுமைகள்

முனைவர் மா.ராமசாமி

இயற்கையோடியைந்த இறைவழிபாட்டில் தோணிபுரத்தோன்றல்

முனைவர் ச.பிரியா

குலசேகர ஆழ்வரர் பாடல்களில் வாழ்வியல் நெறிகள்

முனைவர் ச.வனிதா

சங்க இலக்கியத்தில் ஆளுமை சிந்தனைகள்

ஆ.சக்தி ஸ்ரீ

குறுந்தொகையில் தலைவியின் உளவியல்

பெ.சங்கீதா

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்

மு.சசிகலா

தமிழ்ப்பண்பாட்டின் சீர்மையும் சிதைவும்

முனைவர் நா.சத்யா

வள்ளித் தொன்மம் (பாரதியரர் உணர்த்தும் கருத்தியல்)

மா.சுப்பலட்சுமி