தொல்காப்பிய பொருளதிகாரத்தில் சூழலியல் அறம்

சி.சிவசாந்தி

குறிஞ்சிப்பாட்டில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் பி.உஷா

தொல்காப்பியநோக்கில் குறுந்தொகையில் வனப்புகள்

பு.இலக்கியதென்றல்

பழந்தமிழரின் அழகுக் கலை

மரு.முனை.பெ.பாரதஜோதி

அழகியல் நோக்கில் கலித்தொகைக் காட்சிகள்

மு.சௌந்தரியா

நாலடியார் கூறும் சமூகப் பண்பாட்டு வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

க.புருஷோத்தமன்

தமிழரின் வாழ்வியல் பண்பாடு

முனைவர் இரா.திலகம்

புறநானூற்று புலவர்களின் பண்பாட்டுக் கூறுகள்

கு.சீனிவாசன்

உவமையால் உயர்ந்திருக்கும் கபிலர்

முனைவர் மு.ராஜகுமார்

எதார்த்தம் எழுத்து ஸ்ரீ இராஜம் கிருஷ்ணன்

முனைவர் அ.மாணிக்கம்

சோழர்களின் கலைவளர்ச்சி

பெ.பாக்கியலெட்சுமி

நவீனக் கவிதைகளில் காதல் வௌிப்பாடு

அ.கணேசன்

முல்லை நில வேளாண்மை

லோ.ரூபா

நாட்டுப்புறப்பாடல் : “கொங்கு நாட்டு ஊஞ்சவனப் பாடல்கள் காட்டும் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்”

முனைவர் ர.தமிழ்ச்செல்வி

தமிழ் நாடக மரபும், வளர்நிலைகளும்

க.கலைப்பொன்னி