சிவ வழிபாடும் முருக வழிபாடும்

முனைவர் சி.வீரமணி

நடுவுநிலை பொருண்மை குறித்து இலக்கியங்களும், புலமை இலக்கணங்களும்

சு.அமித்ரா

மதுரைக்கலம்பகத்தில் காணப்படும் புணர்ச்சி

அனுஷா.ஹ

ஆற்றுப்படை இலக்கியங்களில் பாலைநில மக்களின் வாழ்வியல்

முனைவர் சு.சீனிவாசன்

திருக்குறளில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் சு.சோமசுந்தரம்

தமிழிலக்கியங்கள் காட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி.கு.செ.சரஸ்வதி

முத்தொள்ளாயிரம் காட்டும் வாழ்வியல்

முனைவர் வா.பாக்யலெஷ்மி

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனை

ஆ.சுரேஷ்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

சு.ருக்குமணி

முல்லைப்பாட்டும் வாழ்வியல் சிறப்புகளும்

மா.நஜ்மூன்

தமிழ் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

வி.கார்த்திகாயினி