பரிபாடல் செவ்வேளில் களவுக்காமம் கற்புக்காமம்

முனைவர் சு.அனுசுயாதேவி

திருப்பாவை உணர்த்தும் சமுதாய நெறி

முனைவர் (திருமதி) செ.நாகஜோதி

மு.மேத்தாவின் கண்ணீர் பூக்கள் கவிதைகளில் சமுதாயம்

பா.கோடீஸ்வரி

காக்கைச் சிறகினிலே இதழ்ச் சிறுகதைகளில் பெண்ணியம்

S.மேனகா

மட்டக்களப்பு பூர்வசரித்திரம் காட்டும் அரசியல் வரலாற்று வடிவங்கள்

மு.சிவகணேசன்

சு.தமிழ்ச்செல்வி படைப்புகளில் வௌிப்படும் பெண்ணியச் சிக்கல்கள்

பொ.வாசலிதேவி

பெண்கவிஞர்கள் பார்வையில் சாதியும் தீண்டாமையும்

முனைவர் ப.சு.மூவேந்தன்

கு.ப.ரா. சிறுகதைகளில் மகளிர் சிக்கல்கள்

முனைவர் செ.முருகநாதன்

சிற்றிலக்கியங்களில் பெண்

து.அசோகன்

நாட்டுப்புற இலக்கியம்

பா.ராமா

ஆதிசங்கரர் தவவாழ்வு

வ.சு.யசோதா

சிலப்பதிகாரம் உணர்த்தும் மூன்று நீதிகளும் பதினொரு ஆடல் கலைகளும்

முனைவர் ப.கவிதா & முது.முனைவர் சு.செந்தில்குமார்