சிலம்பால் உயர்ந்தவள் உயர்த்தப்பட்டவள்

முனைவர் க.கீதா

சிலப்பதிகாரத்தில் தமிழ்ப்பெண்களின் வாழ்வியல் கூறுகள்

முனைவர் பா.கீதா

சங்க கால மகளிர் விளையாட்டு

பே.இளையரசி

சங்ககாலப் பெண்பாற் புலவர்கள் அஞ்சில் அஞ்சியரர் – அஞ்சியத்தை மகள் நாகையரர்

முனைவர் இரா.ஜோதிமணி

புறநானூற்றில் பெண்

சி.கலைமணி

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு

டீ.சொர்ண ஜெயா

சங்க காலத்தின் இசைப் பாடல் வகைமைகள்

முனைவர் இரா.சந்திரா

பெரியபுராணத்தில் இசைக் குறிப்புக்கள்

திரு.முருகய்யா

பக்தி இலக்கியங்களில் ஆழ்வார்கள்

நா.முத்துகிருஷ்ணன்

பள்ளு இலக்கியத்தில் இசைச் செய்திகள்

தங்கராசா வாகீசன்

பெண்ணிய நோக்கில் வீடும் கதவும் சிறுகதை

கா.புவனேஸ்வரி

ஆறு.அழகப்பனாரின் தாலாட்டுக்கள் ஐநூற்றின்” தொகுப்பில் – தாலாட்டுப் பெருமை

கொ.சிவசங்கரன்

ஈழத்தமிழர் வாழ்வில் போரும் போர்க்களச் சூழலும் (காசி ஆனந்தனின் நறுக்குகளை முன்வைத்து)

கு.சங்கீதா

நாடகங்களி்ல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியல்

ச.கா.மரகதம்

குறுந்தொகையில் காதல் அறம்

முனைவர் ஆ.மரிய தனபால்

தமிழ் நவீன நாடகத்தின் முன்னோடி திராவிட இயக்க நாடகங்கள்

முனைவர் ந.உமாதேவி

மனமது செம்மையானால்

க.ஹரிநாத்