அறச்செல்வி மணிமேகலை

முனைவர். அரங்கஅன்பில்நாதன்

சங்க இலக்கியங்களில் பெண்

முனைவர் ம.புவனேஸ்வரி

பெண்ணிற் பெருந்தக்க யாவுள

முனைவர் எம்.ஆர்.தேவகி

சங்க இலக்கியத்தில் நெய்தல் நில பெண்கள்

சி.தேவேந்திரன்

சிறுபஞ்சமூலம் உணர்த்தும் இல்லாளின் மாண்புகள்

தோ.எழிலரசி

மொரீசியசில் தமிழ்மொழிக்கல்வி-ஓர் ஆய்வு

ஜீவேந்திரன் சீமான்

பன்முகப் பார்வையில் பட்டினத்தார், தாயுமானவர் வலியுறுத்தும் வாழ்வியல் நெறிகள்’

முனைவர் உ.கருப்பத்தேவன்

மகாகவியின் பெண்ணியக்கனவும் நினைவும்

முனைவர் ம.ஏ.கிருட்டினகுமார்

சங்க இலக்கியங்களில் போர் முரசு

மாதவன்

சங்க நூல்களில் நாற்பெரும் பண்கள்

பிரவீனா மாதவன்

சங்க கால வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி.து.மாரியம்மாள்

கம்பன் படைத்த இராமன்

முனைவர் சி.முத்து