நோயும் மருத்துவமும்

இரா. செல்வகுமார்

சங்ககால நீர்வழிப் போக்குவரத்துச் சாதனங்கள்

ஸ்ரீ. கிறிஸ்டோபர் ஜாண், நெறியாளர்: முனைவர் க.கோ.அனிதாகுமாரி

பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூற்களில் உணவு மருத்துவம்

ஸ்ரீ.சுஐி எஸ்தர் ராணி, நெறியாளர்: முனைவர் ந.ஐயப்பன்

விழி பா.இதயவேந்தன் சிறுகதையில் விளிம்புநிலைப் பெண்கள்

தி.பாஸ்கர்

கலித்தொகையில் நிலத்திரிபுகளும் பண்பாட்டுச் சிதைவுத் தகவமைதல்களும்

ம.கார்த்திகேயன்

சங்க இலக்கியங்களில் தாவரச் சூழலியல்

இரா.மதன்ராஜ்

அகநானூற்றில் வெளிப்பாட்டு உத்திகள்

கா.புனிதா

மனுமுறை கண்ட வாசகத்தில் சோழர் வரலாற்றுச் செய்தி

முனைவர் க.ச. இலட்சுமி

அறத்துப்பாலில் துறவறம்

முனைவர் சி.முத்துச்செல்வி

பெண் சரர் சடங்குகளில் புழங்குபொருட்கள்

எ.சாரோன் கிறிஸ்டியானா

சுந்தரர் தேவாரத்தில் இயற்கையும் இறைவனும்

ப. தங்கத்துரைச்சி

காளமேகப்புலவரின் வசைப்பாடல்கள்

சு.செ. பொன்சக்திகலா

சிறுவர் விளையாட்டுகளில் அறியலாகும் செய்திகள்

மு.சுகந்தி

புறநானூற்றில் சூரியன் நகர்வும் ஓரம்போகியார் பெயராய்வும்

த.திருமுருகன்

புதுக்கவிதைகள் காட்டும் சமுதாயத்தின் வாழ்வாதாரப் போராட்டங்களும் தீர்வுகளும்

முனைவர் வீ.தனலெட்சுமி

இலக்கியங்களில் இயற்கைச் செய்திகள்

முனைவர் இரா.இந்துபாலா

பதிற்றுப்பத்தில் தொழில்களும் வாணிபமும்

முனைவர் அ. அமல அருள் அரசி

முப்பால் காட்டும் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் அ.ஹேமலதா

அகநானூற்றில் மரங்கள்

ஜோ.ஜோதிமணி, முனைவர் பி.எஸ்.செல்வராணி

இரட்டைப்புலவர்களின் திறன்

மு.ஜெயமணி, ஆய்வு நெறியாளர் முனைவர் சு.இளவரசி

சமூக நோக்கில் பம்பரம் விளையாட்டு

ம.ஆத்மலிங்கம்

நற்றிணையில் ஐயறிவுயிர்களின் அன்பு வாழ்க்கை

மா.கல்யாணி

பெயரறியப்படாத புலவர்கள்

பா.புனிதா

சித்தர்களின் வாழ்க்கை முறை

லூமா பெர்னெட்

மனுமுறைகண்ட வாசகத்தில் நடைத்திறன்

முனைவர் கா.ரெங்கராஜ்

ஔவையார் கூறும் அறம்

முனைவர் போ.சத்தியமூர்த்தி, செ.ஷீலா