புறநானூற்றில் வெளிப்படும் மனித வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

ஆ.சுந்தர்

பள்ளு இலக்கியத்தில் வாழ்வியல்

முனைவர் மீ.அஸ்வினி கிருத்திகா

சிறுவர் இலக்கியங்களில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் செ.சாந்திகுமாரி

நெய்தல நில மக்களின் தொழில் உறவுகளும் சமுதாய நிலையிருப்புக்களும்

முனைவர் கோ.பாலமுருகன்

‘பதிற்றுப்பத்து காட்டும் வாழ்வியல் – ஓர் ஆய்வு”

த.சிந்து & முனைவர் க.நாகநந்தினி

அண்ணாவின் ஓர் இரவு நாடகம் உணர்த்தும் சமுதாய புரட்சி

கோ.ஜோஸ்பின் வினிதா & முனைவர் கி.சுமித்ரா

பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கமும் சமூக சீர்திருத்தங்களும்

பி.ஜெயந்தி & முனைவர் ஆர்.மீனா

அண்ணாவின் வேலைக்காரி நாடகம் உணர்த்தும் பெண்ணியம்

து.புவனேஸ்வரி & முனைவர் மு.பாத்திமா கனி

பேரறிஞர் அண்ணாவின் சுயசரிதை ஓர் ஆய்வு

வா.இளவரசி & முனைவர் கே.சித்ரா

நல்லந்துவனார் பாடல்களில் நெய்தல் வாழ்வியல்

வே.பவானி & முனைவர் ப.டேவிட் பிரபாகர்

புறநானூறு உணர்த்தும் வாழ்வியல் மென்திறன்கள்

முனைவர் ப.டேவிட் பிரபாகர்