சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்வியல் பண்பாடுகள்

க.மகேஸ்வரி

நற்றிணை காட்டும் பண்பாட்டுக் கருப்பொருள்

க.மீனா

புறநானூற்றில் வாழ்வியல் நீதிகள்

ப.பிரியா

நற்றினையில் தமிழர் பண்பாடு

ப.விஜயலட்சுமி

நாட்டுப்புறப் பாடல்களில் உவமைகள்

மோ.கோமதி

சித்தர் பாடல்களில் சமுதாய சிந்தனைகள்

ஜெ.சி.சுதா

பாரதிதாசன் படைப்புகளில் தமிழுணர்வு

முனைவர் அரங்க.பாரி

பன்னிரு திருமுறை திருமந்திரம் காட்டும் சமூகம்

த.வசந்தி

வரலாற்று நோக்கில் ஏறுதழுவல்

சு.மகேஷ் பாண்டி

தொல்காப்பியரின் மெய்ப்பாட்டியல் விளக்கத்தில் தமிழர்களின் பண்பாட்டு அடையாலங்கள்

முனைவர் அ.நடராஜன்

அன்பாதவனின் “ஒத்த அடி” சிறுகதை காட்டும் பண்பாட்டுக் கூறுகள்

சி.சசிக்குமாரி

Bama as a Pioneer of Feminism

K.POOMA