பெரியபுராணம் காட்டும் விருந்தோம்பல்

முனைவர் ஆர்.இளவரசி

மாறிய வழித்தடங்கள் : போக்கும் பின்னணியும்

மு.கவியரசன்

குற்றப்பரம்பரை நாவல் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

மு.செல்வக்குமார்

தன்வரலாற்று நாவல்களில் திருமணம்

செ.மகாலிங்கம்

சிவசங்கரி நாவல்களில் பெண்களின் சமூக நிலை

அ.மலர்கொடி

தலித்திய கவிதைகளில் வாழ்வியல் சூழலும் தன்னம்பிக்கைச் சிந்தனையும்

முனைவர் செ.ஷப்ரீன்முனீர்

கலிங்கத்துப் பரணி காட்டும் காதலும் வீரமும்

முனைவர் ப.பரமேஸ்வரி

வள்ளுவர் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் கு.கௌரி

இலக்கியங்கள் சுட்டும் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் ஜெ.தேவி

பதிற்றுப்பத்து கூறும் அரசியலறம்

ப.ஜெயசெல்வி

ஐங்குறுநூற்றில் சமுதாயமும் இயற்கைச் சூழ்நிலையும்

முனைவர் ம.சந்திரசேகரன்

இலக்கண விளக்கம் – பதிப்பும் உரையும்

சி.பாரதி