சிற்றிலக்கியம் – பள்ளுவில் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

கு.கவிதா

புறநானூற்றில் தாய்மைத் தன்மைகள்

சு.கி.நிஷாந்தி

இலக்கியத்தில் மனம்சார் அறம்

முனைவர் ச.வனிதா

நற்றிணை ஈரெழுத்து ஒருமொழியில் அறம்

பி.சுமித்திரா தேவி

கு.அழகிரிசாமிசிறுகதைகள் காட்டும் கரிசல் நிலவாழ்வியல்

ஜெ.அருண் குமார்

புறத்திணையியல் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

சு.பாலசுந்தரி

அறநெறிச் சாரத்தில் அறச் சிந்தனைகள்

முனைவர் பெ.சாமிதாஸ்

கொன்றைவேந்தன் சுட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

கு.கங்காதேவி

புறநானூற்று குறுநிலமன்னர்களின் கொடைத்திறம்

மு.கலைச்செல்வி

பாலை நில வாழ்வியல்

ப.ஞானாம்பாள்