தமிழ் இலக்கியங்களில் மனிதநேயம்

முனைவர் அ.பாக்கியமுத்து

தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்பும் அறச்சிந்தனைகள்

சே.சித்ரா

பாவலர் நாச்சியப்பன் கவிதைகளில் வாழ்வியல் அறம்

முனைவர் திருமதி ஜெ.காவோி

இலக்கியங்களில் தனிமனித அறச்சிந்தனைகள்

முனைவர் அ.அன்னம்மாள்

கம்பர் காட்டும் வாழ்வியல் நெறிகள்

முனைவர் சி.வடிவேலன்

சுஜாதாவின் கட்டுரைகளில் அறச்சிந்தனைகள்

சா.அனிகரோலின்

தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

கு.நந்தினி

இலக்கியமும் இயற்கை மருத்துவமும்

முனைவர் ர.பன்னீர் செல்வன்

பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் பார்வையில் உழவன்

முனைவர் த.க.புஷ்பராஜ்