மறைந்து போன நாட்டுப்புற விளையாட்டுக்கள்

ஈ.கவிப்பிரியா

நற்றிணையில் ஐந்திணை வாழ்வியல்

கோ.சாரதா

தமிழ் இலக்கியங்கள் கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

செல்வி.மா.காயத்ரி

தமிழனின் பண்பாடும் நம்பிக்கையும்

இ.கோமதி

அறநூல்களில் காணலாகும் கொடைச் சிறப்பு

த.இளவரசி

தேம்பாவணியில் சூசையின் வாழ்வியல் கூறுகள்

தோ.சகாயமேரி

சங்க இலக்கியத்தில் போர் – உளப்போராட்ட அணுகுமுறை

வா.க.கவிதா

நவீன விருட்சம் இதழ்களில் சிறுகதைகள் பற்றிய சிந்தனைகள்

பி.தாரணி

எழுத்தாளர் சிவகாமியின் படைப்புகளில் உடலரசியல் பற்றிய ஒரு பார்வை

ப.முருகானந்தம்

பாவேந்தரின் மன உணர்வுகள்

அ.அன்புக்கரசி