ஆயுத எழுத்து – மே 2022

அனைத்து ஆய்வு கட்டுரைகளும் அடங்கிய முழு இதழ் – PDF வடிவம்

Full journal containing all research articles – PDF format

அண்ணாவின் நாடகங்களில் எளியோரின் வாழ்வியல்

ஏ.தன்ராஜ்

பொருநர் ஆற்றுப்படை காட்டும் வாழ்வியல்

முனைவர் மா.சண்முகம்

நற்றிணையில் பரத்தமை வாழ்வியல்

முனைவர் க.தமிழ்ச்செல்வன்

நற்றிணையில் மகளிர் வாழ்வியல்

முனைவர் பி.சி.ஜெகதா

சங்க அகநூல்களில் சமுதாய அறம்

பேரா.இ.மோி இமாகுலேட் ராஜகுமாரி

இறைமையும் கடவுள் வழிபாடும்

அ.பிரான்சிஸ் லியோ

அலைவாய்க்கரையில் புதினத்தில் காணலாகும் நெய்தல்நில வழக்காறுகள்

முனைவர் சி.கோபியா

திருப்புகழ் காட்டும் வாழ்வியல் நீதிநெறிகள்

செ.இன்பராஜ்

குறிஞ்சிக்கலியில் குரவைக் கூத்தும் வள்ளைப்பாட்டும்

ஆ.ஜெனிஃபர் ஜாய் உதயா

அகநானூற்றுத் தலைவிக்கூற்று உணர்த்தும் குடும்பநலவாழ்வியல் சிந்தனைகள்

சை.ஜெஸிமா

தொல்காப்பியம் காட்டும் மகளிர் வாழ்வியல்

ல.திலிப் குமார்

குன்னிமுத்து நாவலில் இருளி வழி அறியலாகும் சமுதாயம்

யா.லலிதா

வள்ளலாரின் வாழ்வியல் பார்வை

முனைவர் அ.லதாமகேஸ்வரி

சங்ககால மகளிரின் பணிகள்

வ.மாலிக்