பெண்ணிய நோக்கில் வீடும் கதவும் சிறுகதை

கா.புவனேஸ்வரி

“ஆறு.அழகப்பனாரின் தாலாட்டுக்கள் ஐநூற்றின்” தொகுப்பில் – தாலாட்டுப் பெருமை

கொ.சிவசங்கரன்

ஈழத்தமிழர் வாழ்வில் போரும் போர்க்களச் சூழலும் (காசி ஆனந்தனின் நறுக்குகளை முன்வைத்து)

கு.சங்கீதா

நாடகங்களி்ல் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வியல்

ச.கா.மரகதம்

குறுந்தொகையில் காதல் அறம்

முனைவர் ஆ.மரிய தனபால்

சங்க கால வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

திருமதி.து.மாரியம்மாள்

கம்பன் படைத்த இராமன்

முனைவர் சி.முத்துமாலை

நன்னூல் எடுத்துரைக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான கற்பித்தல் திறன்

முனைவர் சு.முப்பிடாதி

பொன்மலர் நாவலில் மகளிர்

ந.இரகு

பதினெண் கீழ்க்கணக்கும் தமிழர் வாழ்வும்

நா.சங்கீதா

குறள் காட்டும் அற வாழ்வியல்

சு.கி.நிஷாந்தி, நெறியாளர்-முனைவர் இரா.இராமகுமரர்

கி.ரா.வின் படைப்புகளில் வாழ்வியல்

முனைவர் பி.பகவதி

குறுந்தொகையும் ஃபிராய்டு உளவியலும்

முனைவர் சு.பேச்சியம்மாள்

திருமந்திரம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்

முனைவர் ந.பிரதீபா

வழிபாட்டு முறைகளில் சமூக ஒற்றுமைகள்

முனைவர் மா.ராமசாமி