திருமந்திரம் உணர்த்தும் வாழ்வியல் தத்துவங்கள்

முனைவர் மு.கவிதா

ஆற்றுப்படை இலக்கணம் பாடாண்திணையும்

ஆ.கீதா

தொல்காப்பிய அகத்திணை தமிழர் மானுடவியல் ஆவணம்

சு.கோவிந்தராஜ்

சங்க இலக்கியத்தில் தொழில்கள்

பெ.இந்திராணி

சு.தமிழ்ச்செல்வி : கீதாரி நாவலில் விளிம்புநிலை மக்களின் வாழ்வியலும் இனவரைவியலும்

ஜெ.அன்புவேதா

இலக்கியங்கள் கூறும் உழவின் சிறப்பு

கா.சரண்யா

வாழ்வியல் கூறுகளில் கூற்றுக்களின் பங்கு

வே.சரண்யா

சிற்றிலக்கிய வேந்தர் குமரகுருபரர்

ஆ.சசிகலா

தமிழ் திரையிசையில் ஜி ராமநாதன் இசையமைப்பில் ராகங்களின் பயன்பாடு

த.பிரேமா மஞ்சரி & நெறியாளர் சு.மு.குமார்

அக இலக்கணங்களில் பாங்கன்

மு.செண்பகவள்ளி

அக இலக்கியம் காட்டும் நற்றாய்

லெ.பொ.பிரியா

சங்க அக இலக்கியத்தில் வழிபாடும், விழாக்களும்

பா.சாந்தி

கணினியின் மூலம் திருக்குறள் கற்பித்தல் பற்றிய ஓர் ஆய்வு

சோ.சதிஸ்குமரர்

சிலப்பதிகாரத்தில் கண்ணகியின் இல்லறமாண்பு

செ.ஷாலிஏஞ்சல்