அகப்பொருள் நோக்கில் காதா சப்தசதி

Rs 85.00

சங்க இலக்கியங்கள் அகப்பாடல்களுக்கு என்று திணை. துறை என்ற பாகுபாடுகளை வகுத்துள்ளது.ஆனால் பிராகிருத நூலான காதாசப்தசதியில் இப்பகுப்பு செய்யப்படவில்லை என்றாலும், சங்க அக இலக்கியங்களுக்கு இருப்பன போன்ற திணை, துறைகளுக்கான பாடல்கள் இதில் அடங்கியுள்ளன. வேறொரு மொழி நூலில் உள்ள பாடல்கள் தமிழ் அக இலக்கிய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதை இனங்கண்டு காதா சப்தசதியில் உள்ள அகப்பொருள் மரபையும், மாற்றங்களையும் அனைவருக்கும் தெரிவிக்கும் முயற்சியே இந்நூலின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

Compare

Description

எழுத்தாளர் : க.ரேகா
ISBN : 978-93-86816-29-0
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 108
விலை : ரூ.85

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அகப்பொருள் நோக்கில் காதா சப்தசதி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *