இளம்புரணர் கற்பியல் உரையில் இலக்கியச் சான்றுகள்

Rs 70.00

தமிழில் தலைமைச் சான்ற மரபிலக்கணமாகத் திகழ்வது தொல்காப்பியம். அத்தொல்காப்பியத்தின் செய்திகளைப் புரிந்து கொள்வதற்கு பெரிதும் துணை செய்தவர்கள் உரையாசிரியர்கள். தமிழ் உரையாசிரியர்கள் உரைகூறலில் சில தனித்தன்மைகளைக் கடைபிடித்தனர். தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களில் காலத்தால் மூத்தவர் இளம்புரணர். தமக்கு முந்தைய உரையாசிரியர் சிலரைப் பெயர் குறிப்பிடாமல் சுட்டியுள்ளாராயினும் உரையாசிரியர் என்றே சுட்டப்படுவதனாலும் இவரே முழுமுதல் உரையாசிரியர் என்று கொள்ளலாம். கற்பியலுக்கு இளம்புரணர் உரைகூறும்போது பல மேற்கோள் சான்றுகளை எடுத்துக்காட்டி உரைக்கு வலுசோ்க்கும் வகையில் அமைத்திருக்கிறார். இவற்றை ஆராயும் நோக்கில் இந்த ஆய்வு உருப்பெற்றிருக்கிறது.

Compare

Description

எழுத்தாளர் : இரா.பிரசன்னா
ISBN : 978-93-86787-77-4
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 92
விலை : ரூ.70

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இளம்புரணர் கற்பியல் உரையில் இலக்கியச் சான்றுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *