கொங்கு நாட்டுப்புறச் சடங்குளில் கண்ணேறு கழித்தல்

Rs 100.00

நாட்டின் வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ள இலக்கியம் ஒரு மூலமாகக் கருதப்படுகிறது. ஏட்டு இலக்கியங்களை விட நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் வரலாற்றுக்குப் பேருதவி செய்கின்றன. வரலாற்று மூலங்கள் கிடைக்க வாய்ப்பில்லாத நாடுகளில் நாட்டுப்புற இலக்கியங்களே உதவி செய்யும்.
நாட்டுப்புறத்தில் தோன்றி வளர்ந்த பெண்மணி நான். எனவே, நாட்டுப்புற வாழ்வு என்பது என் சொந்த வாழ்வே அதன் விளைவே
“கொங்கு நாட்டுப்புறச் சடங்குகளில் கண்ணேறு கழித்தல்” என்ற நூல்.

Compare
SKU: PP#222 Category:

Description

எழுத்தாளர் : தா.க.அனுராதா
ISBN : 978-81-933431-8-0
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 90
விலை : ரூ.100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கொங்கு நாட்டுப்புறச் சடங்குளில் கண்ணேறு கழித்தல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *