சுற்றுச்சூழலியல் நோக்கில் தமிழ் நாவல்கள்

Rs 100.00

சுற்றுச்சூழலைக் கெடுத்துக்கொண்டு இருப்பவன் மனிதன் மட்டுமே மனிதனின் சுயநலத்திற்காகவும், கொள்ளை லாபத்திற்காகவும், இயற்கையைச் சுடிண்டி அழித்துக் கொண்டிருக்கிறான். சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைத் தடுப்பதற்கான சட்ட்கள் இருப்பினும். சட்டத்தில் உள்ள ஓட்டையை பயன்படுத்திக் கொண்டு சட்டவிரொதமாக இயற்கையை அரித்து வருகின்றனர். சட்டவிரோத சூழலை பாதுகாக்க உலகில் பலர் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். இயற்கையைப் பாதுகாக்க பல கவிஞர்கள், எழுத்தாளர்கள், தலைவர்கள் மட்டுமல்லாமல் சாதாரண பெண்கள் கூட தங்கள் உயிரைத் தியாகம் செய்துள்ளனர். இந்த புமியில் உள்ள வள்களையும், தாவர்களையும், இயற்கையையும் பாதுகாக்க வேண்டும். நமது அடுத்த தலைமுறைக்கு சுற்றுச்சூழல் மாசுபடாமல் பாதுகாத்து கொடுக்க வேண்டியது நமது கடமையாகும் என்ற அடிப்படையில் இந்நூல் ஓர் அறிய முயற்சியாகும்.

Compare

Description

எழுத்தாளர் : கு.கணேஷ் குமரர்
ISBN : 978-93-86816-11-5
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 132
விலை : ரூ.100

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுற்றுச்சூழலியல் நோக்கில் தமிழ் நாவல்கள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *