சூழலியல் திறனாய்வு நோக்கில் அகநானூறு

Rs 75.00

மனித கலாச்சாரம் இந்த புவியோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது என்றும் ஒன்று மற்றொன்றின் மீது பரஸ்பரம் தாக்கம் செலுத்துகிறது என்றும் கண்டறிந்தனர். இதுவே இன்று பசுமைத் திறனாய்வு, சூழல் கவிதையியல், சுற்றுச்சூழல் திறனாய்வு சூழலியல் திறனாய்வு என இலக்கியத் திறனாய்வுத் துறையின் புதிய திறனாய்வுகளாக தோற்றம் பெற்றுள்ளது. சங்க இலக்கியப் பிரதிகள் குறிப்பாக அகப்பொருள் நூல்கள் உரிப்பொருள் வழியாக மனித உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும்போது முதல், கரு என இயற்கைப் பொருளையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது. எனவே சூழலியல் திறனாய்வு தமிழுக்கு நெருக்கமுடையதாக ஆகிறது.

Compare

Description

எழுத்தாளர் : சு.சதிஷ்
ISBN : 978-93-86816-71-9
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 100
விலை : ரூ.75

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சூழலியல் திறனாய்வு நோக்கில் அகநானூறு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *