செவ்வியல் இலக்கண மரபும் மாட்டும்

Rs 115.00

தமிழ்ச் செய்யுள் மிக நீண்ட வரலாற்றுத் தொன்மை யுடையது. அது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளில் எழுதப்பெற்ற பெரும்பரப்பினை உடையது. தமிழ்ப் புலனெறிமரபினா் மனித வாழ்க்கையினைக் கூா்ந்து பார்த்து, அதுபற்றி ஆழ்ந்து சிந்தித்து உயா்ந்த வாழ்க்கை நோக்கின் அடிப்படையில் தமிழ்ப் பாட்டு மரபினைக் கட்டமைத்துள்ளனா். இலக்கணத்தைச் சுமையாகக் கூறாமல் சுவையாகச் சொல்லுதற்குத் தொல்காப்பியர் கையாண்ட உத்திகள் பல. அவற்றுள் ஒன்றுதான் மாட்டு என்பதாகும்.

Compare

Description

எழுத்தாளர் : அ.சீனிவாசன்
ISBN : 978-93-86787-98-9
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 150
விலை : ரூ.115

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “செவ்வியல் இலக்கண மரபும் மாட்டும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *