தமிழ்ப் புதினங்களில் பிறழ்வுநிலை வெளிப்பாடுகள்

Rs 155.00

பல நிலைகளில் பரந்து பட்ட பொருளையும், விரிந்த ஆய்வுக்களத்தையும் கொண்டது ‘தமிழ் இலக்கியம்’. இலக்கியம் என்பது காலத் தேவையைக் கருவாகக் கொண்டு உருவாவது ஆகும். நீண்ட நெடுங்காலமாகப் பல துறைகளையும் தமிழ் இலக்கியம் களமாகக் கொண்டு அமைந்து வருகின்றது. எந்த ஓர் இலக்கியமும், மனித சமுதாயத்திலிருந்து பிறப்பதால் அதில் வாழும் மனிதனை, அவன் மனதை மையமிட்டே அவ்விலக்கியம் அமையும். எனவே, ஒரு வகையில் இலக்கியம் இருக்கின்ற நிலையை எடுத்துக்காட்டி இருக்க வேண்டியதற்கு வழிகாட்டவும் செய்யும். அதை ஏற்று நடப்பதும், ஏற்காமல் விட்டு விடுவதும் தனிமனித மனம் சார்ந்தது. தனி மனிதர்களையும், சமுகத்தையும் ஒரு சேரப் பிரதிப்பலிப்பதில் மற்ற இலக்கியங்களை விடப் புதின இலக்கியங்கள் ஆற்றலுடையன எனலாம். ஆகவே, தமிழ்ப் புதினங்களில் வெளிப்படும் மனச்சிக்கல்களைக் காணும் முயற்சியில் புதினங்கள் ஆய்வுப் பொருளாகின்றன.

Compare
SKU: PP#147 Category:

Description

எழுத்தாளர் : த.கண்ணண்
ISBN : 978-93-86787-40-8
பதிப்பு ஆண்டு : 2017
பக்கங்கள் : 206
விலை : ரூ.155

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தமிழ்ப் புதினங்களில் பிறழ்வுநிலை வெளிப்பாடுகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *