புறநானூறு சுட்டும் ஆட்சியறம்

முனைவர் இரா.அறிவழகன்

நெடுநல்வாடையில் உள்ள கலைகள்

முனைவர் சி.சுஜாதாப்ரீத்

தற்காலத் தமிழ் இலக்கணமும் அமைப்பியலும்

ரா.பிரேம்குமரர்

சிலப்பதிகாரம் காட்டும் நாடகக்கலை

மை.ரோஜா லிபோரியா

சங்க இலக்கியத்தில் வழிபாடுகள்

முனைவர் சீ.பாத்திமா

மறத்தமிழனின் அறவியல் கோட்பாடு

ஜெ.கவிதா

பட்டினப்பாலையில் அழகியல்

முனைவர் மு.லோகநாயகி

பாவண்ணன் சிறுகதைகளில் அறச் செயல்கள்

மு.சாதிக் அலி

மூவேந்தரின் முருகியல் படைப்பு

முனைவர் இரா.விஜயசாமுண்டிஸ்வரி

புறநானூற்றில் அறவியல்

முனைவர் பா.ஈஸ்வரன்

பாம்பாட்டிச் சித்தர் பாடல்களில் அறம்

க.நர்கீஸ்

சித்தர் பாடல்களில் அறநெறிக் கலைச்சொற்கள்

அ.ஜெய எபினி

கடுவௌிச்சித்தரின் அறச்சிந்தனைகள்

க.விமலா

புறநானூறு சுட்டும் கடிமரம் – ஓர் அறவியல் பார்வை

பா.செங்கேணி

திருக்குறள் அறவியல் உணர்த்தும் மனநலம்

ஆ.அடிசன்